Treningssamling i forbindelse med Nordvestgaloppen?

News - by Jan Kocbach, 24. April 2008 12:53

Nordvestgaloppen vil lage et opplegg for å kombinere o-tekniske treningsøkter med vanlige løp på Voss. Vi har allerede fått henvendelser fra løpere som skal bruke Nordvestgaloppen som forberedelse til NM i Tromsø. Vi planlegger tre tilrettelagte økter, men det vil selvsagt være mulig å ha egne økter på andre kart på Voss. Ta kontakt med info@nordvestgaloppen.no (48038185) for detaljer og bestilling. Rimelig overnatting er mulig (se overnattings-siden)

Skal du til NM i Tromsø er deltakelse på Nordvestgaloppen den perfekte forberedelse. Terrenget på Voss er veldig likt det som møter en i Tromsø.

VOSS

TROMSØ

Terrengbeskrivelse to første dager NVG:

  • Terrenget er 200-300 moh og er småkupert i hellende terreng med flate partier. Hovedsakelig høy gran- og furuskog med innslag av noe bjørkeskog. Terrenget har mange store, åpne og lettløpte myrer, stup og skrenter.

Terrengbeskrivelse to siste dager NVG:

  • Terrenget ligger 400-600 moh. Det er variert terreng med lettløpte myrer, lite
    undervegetasjon og en del skråli. Moderat kupering.

(hentet fra innbydelse NVG)

vossk_1.jpg

Terrengbeskrivelse to først dager i Tromsø

Terrenget kan stort sett deles i 4:

  • åpent fjellterreng;
  • oppstykket skråli med stup og skrenter;
  • skråli med innslag av granskog; og
  • et kollete område med noe stein.

Området er preget av lettløpte myrer, bjørkeskog med innslag av enkelte granplantefelt. Sikten er stort sett god,
og løpbarheten må sies å være god.

Terrengbeskrivelse to siste dager:

  • Området er generelt preget av mange myrer. Det er glissen bjørkeskog med noen få granplantefelt. Sikten er svært god, og løpbarheten må karakteriseres som god.

(hentet fra hjemmeside til NM 2008)

nmk_s.jpg

No Comments

No comments yet.

Sorry, the comment form is closed at this time.