Informasjon - PM

Uncategorized - by Frode Oldervoll, 16. July 2008 23:57

Adkomst/parkering

O-camp på Palmafossen, sør for Voss sentrum, retning Granvin. Løpskontor på Palmafossen skule.

Dag 1 og 2 er det samlingsplass på Ukvitne ca 16 km vest for Voss sentrum.

Parkering på skogsbilvei, 5-20 min å gå til samlingsplass. Egen bussparkering 10 min fra samlingsplass.

Dag 3 og 4 er det samlingsplass på Stuaset, Bulko, ca 17 km sørøst for Voss langs riksvei 13. 20-25 min å gå til samlingsplass. Busser kan ikke kjøre opp de siste 5 km opp til parkeringsplassen, og må parkere v/avkjørsel fra riksvei 13. Transport siste stykke kan organiseres.

Det er merket fra o-camp alle dagene. Begrenset med parkering, så fyll opp bilene!

Parkeringsavgift kr 30 per dag, eller kr 100 for alle dagene. Parkeringskort kan kjøpes på løpskontoret og de to første dagene ved parkering. Det er merket med grønne merkebånd fra parkering til samlingsplass.

Forberedelser til start

Hver klubb får utdelt lagspose ved frammøte. Denne hentes på løpskontor eller på samlingsplass før første start. Startnummer, brikkelapper for back-up m.m. for alle løpene er delt ut i lagsposene. Løperne er selv ansvarlig for å få på back-up lapp til de forskjellige løpene, og ha med brikke og startnummer til start. Samme startnummer skal benyttes på alle løpene.

NB! Kart for klassene som løper løype 10, 11 og 12 er lagt inn i lagsposen. For dag 2, 3 og 4 skal klubbene hente kartene på løpskontoret (på samlingsplass) i god tid før start. Den enkelte løper må ta disse med til start.

Konkurransene

 • Dag 1: 30. juli - Ukvitne - første start 17:00
 • Dag 2: 31. juli - Ukvitne - første start 17:00
 • Dag 3: 2. august - Stuaset - første start 11:00
 • Dag 4: 3. august - Stuaset - første start 10:00

I klassen N-Åpen er første start mulig fra 1 time før første start i øvrige klasser.

Start

 • Dag 1:
  Løype 1-12: 20 minutter å gå til start (Start 1)
 • Dag 2:
  Løype 1-9, 25-30 min å gå til start i motbakke (Start 1)
  Løype 10-12: 5 min til start (Start 2)
 • Dag 3:
  Løype 1-8, 20 min i motbakke til start (Start 1)
  Løype 9-12: 5 min å gå til start (Start 2)
 • Dag 4:
  Løype 1-12 : 15 minutter å gå i motbakke til start (Start 1)

Det er merket med blå og hvite merkebånd til start 1, og blå merkebånd til start 2.

Småtroll på samlingsplass alle dager, fri starttid i løype 11 og 12.

Startprosedyre
 • i. 4 min. før start inn i stor bås (oppropstid).
 • ii. 3 min. før start sjekk av brikke og starttid mot tartlister.
 • iii.2 min. før start utlevering av løse postbeskrivelser
 • iv. 1 min. før start oppstilling ved karteske/nullbrikke.
 • v. Starten foregår. Kart tas og brikken starter. Løper er i gang

For sent startende: Deltakere som kommer for sent til oppsatt starttid, henvender seg til egen sluse merket “Sein start”. Funksjonærene finner en ledig starttid for løperen. Vær oppmerksom på at løpstiden blir tatt fra det tidspunktet som er satt i startlisten.

Direkteløyper

Løperne må først registrere seg på løpskontoret på samlingsplass. Løperne starter i samme startbås som:”For seint til start”.

Kart og terreng

Dag 1 og 2

Målestokk 1:10.000. Terrenget er 200-300 moh og er småkupert i hellende terreng med flate partier. Hovedsakelig høy gran- og furuskog med innslag av noe bjørkeskog. Terrenget har mange store, åpne og lettløpte myrer, stup og skrenter. Høy granskog med brukbar løpbarhet er fargelagt med den lyseste grønnfargen (IOF406). 80-90% av fargelegging med denne løpbarheten, er av denne type skog, og har således rimelig god løpbarhet. Synfart og rentegnet 2007, resynfart 2008.

Enkelt strekk er merket i N-løypene, noen steder er det retningsmerket på deler av strekket, dette er markert på postbeskrivelse og på kart.

En del stigning for løype 10-12 i starten på dag 2.

Løypelegger dag 1: Vemund Hansen, løypelegger dag 2: Jørn Torgersen, kontrollør Jørn Ove Woldsdal.

Dag 3 og 4

Målestokk 1:10.000, synfart og rentegnet 2007/2008. Brunt kryss på kartet er maurtue. Disse forekommer som postdetaljer. Symbolet kraftledning blir også brukt til å markere en løypestreng. Denne går høyt, og den kan være vanskelig å se enkelte steder. Terrenget ligger 450-650 moh. Det er variert terreng med lettløpte myrer, furuskog med lite undervegetasjon og en del skråli. Moderat kupering. Dag 4 går løypene tildels gjennom et hytteområde. Vis hensyn og ikke løp over hyttetunene. Løype 1 – 9 passerer en bred elv på et obligatorisk passeringsted der det er bygget en provisorisk bro. Passeringsstedet er merket på kartet. Vær forsiktig ved elvepasseringen.

Løypelegger: Trond Døskeland, kontrollør: Jan R. Lien.

Postbeskrivelse

Er trykt på kartet (IOF-symbol, i tillegg norsk tekst for alle N-løyper.)
Selvbetjening av løse postbeskrivelser: 2 minutter før starttid i løype 1-7.
Det er enkelte steder tett med poster i terrenget, så sjekk kodene nøye.

Klasser og Løyper

Løype Dag 1 Melllom Dag 2 Lang Dag 3 Lang Dag 4 Mellom Nivå Klasser damer Klasser menn Direkte påmelding
1 4,0 km 9,2 km 7,6 km 5,0 km A   H21AL  
2 3,8 km 7,5 km 6,7 km 4,5 km A   H19-20, H35AL Lang
3 3,5 km 6,3 km 5,6 km 4,0 km A D21AL H17-18, H21AK, H40  
4 3,2 km 5,4km 5,0 km 3,7 km A D17-18,D19-20 H15-16, H45  
5 3,0 km 4,7 km 4,2 km 3,6 km A D15-16, D21AK, D35, D40 H17AK, H35AK, H50  
6 2,8 km 3,8 km 3,8 km 3,0 km A D45, D50 H55, H60  
7 2,7km 3,6 km 3,3 km 2,7 km B D13-14 H13-14 Mellom
8 2,4 km 2,8 km 2,8 km 2,6 km A D55, D60, D65, D70, D80 H65, H70, H75, H80  
9 2,5 km 3,0 km 3,5 km 2,4 km C D17C H17C Kort
10 1,8 km 2,5 km 2,6 km 2,0 km C D-10, D11-12, D13-16C H-10, H11-12, H13-16C  
11 1,6 km 1,9 km 1,9 km 1,9 km N D11-12N, D13-16N, D17N H11-12N, H13-16N, H17N Nybegynner
12 1,2 km 1,3 km 1,5 km 1,9 km N N-åpen N-åpen Nybegynner

Det er startpost dag 1 og 2.

Dag 2: Løype 1,2,4 og 5 har en sommerfuglvinge på dag 2. Løperne skal innom samme post 2 ganger. Det MÅ stemples på denne posten begge ganger, ellers medfører det disk.

Småtroll og barneparkering alle dager fra 1 time før første start.

Fri starttid i løype 11 og 12.

Mål

Målgang

Løperen passerer mål og stempler på målenheten. Løperen går videre gjennom målområdet hvor brikken leses av. Til slutt får løperen strekktider.

Brutt løp

Passer fortrinnsvis gjennom mål som normalt for registrering av brikke. Dersom dette ikke blir gjort, må løperen eller lagsleder snarest ta kontakt med løpskontoret for avlesing av brikken, og for å registrere at løperen er kommet til rette. Lagsleder er ansvarlig for at alle klubbens løpere registrerer seg i mål.

Diskvalifikasjon /klager

Dersom det ved avlesning av brikke ved målgang er avvik i forhold til riktige postpasseringer, vil løperen bli diskvalifisert. Dersom løperen er uenig i diskvalifikasjonen, må løperen/lagleder henvende seg til løpskontoret. Hvis løperen er uenig i utfallet av klagebehandlingen, må formell protest leveres juryen.

Sportslig opptreden

NOFs konkurranseregler for sportslig opptreden gjelder. Løpskartene samles ikke inn etter målgang. Vi oppfordrer deg til å følge konkurransereglene: En deltaker som har avsluttet løpet, får ikke gi opplysninger om terreng, kart eller løyper til deltaker som ikke har avsluttet sitt løp. Vi vil også minne om at det før start er forbudt å skaffe seg opplysninger fra deltagere som allerede har gjennomført sitt løp. Det betyr i praksis at det er forbudt å se på kartet eller ta til seg informasjon fra tidligere startende.

Unntak: Man har anledning til å være ledsager for deltagere i N-klassene.

Respekter forbudt område, merket med bånd i terrenget, eller skravert på løpskartet. Det kan være husdyr på beite i området, så vis aktsomhet. Meld fra på løpskontoret dersom du har observert dyr som trenger tilsyn.

Løperdrikke

Løperdrikke i mål alle dager.

Førstehjelp og lege

Det er førstehjelp tilgjengelig på begge samlingsplassene. Ta kontakt med løpskontoret ved behov for assistanse.

Toalett og garderobe

Det er WC ved samlingsplass alle dager, ingen garderobelokaliteter.

Tidtaking

Nordvestgaloppen bruker elektronisk tidtaking, type EMIT. Alle skal bruke samme startnummer og samme brikke hver dag. Leiebrikker skal leveres inn etter siste dag. Noen poster kan ha en annen kode enn postens EMIT-kode. Det betyr at EMIT-brikker med display kan vise en annen kode enn postens kodesiffer. Deltakere som løper med feil brikke vil bli diskvalifisert.

NB! Ureturnerte leiebrikker MÅ betales med kroner 500,-.

Resultatservice

Resultater vil bli slått opp fortløpende på resultattavlen på arena og ved løpskontoret. De vil også fortløpende bli lagt ut på internett: www.nordvestgaloppen.no.

I klassene N-åpen, D/H-10 får løperne tid, men blir ikke rangert. Komplette resultatlister vil bli slått opp på løpskontoret og på løpet neste dag.

Premiering

Premier til alle fullførte til og med 12 år på hvert løp og sammenlagt.
1/3 av løperne i klasser 13-16 år på hvert løp og sammenlagt.
Fra og med 17 år premieres vinnerne alle dager, sammenlagt premieres 1/8.
For klasser til og med 12 år er det premiering umiddelbart etter løpet.
For øvrige klasser er det premieutdeling på Palmafossen skule kl 21.00 på dag 1, 2 og 3.
På dag 4 er det premieutdeling på arena Stuaset like etter løpet.

Poengberegning

1000 poeng til vinneren. Ett poeng i fratrekk pr. påbegynte 3 sekund etter vinneren.

Salg og matvarer

Sport8 har salg av sportsartikler på samlingsplass alle dager.

Salg av varm og kald mat og drikke på samlingsplass alle dager.

Barneparkering

Barneparkering er åpen hver dag fra 1 time før første start og stenger 2 timer etter siste start. Barneparkeringen er tilbud mens foreldrene er ute i løypen og vi ber om at foreldrene henter barna straks de er kommet i mål.

Småtroll

Det blir småtroll-løyper hver dag. Start og mål direkte på samlingsplass. Vi oppfordrer voksne om følge barnet rundt løypen. Kr. 25 per dag. Premiering ved innkomst. Småtolløypen er merket med gule merkebånd.

Organisasjon

Fjellturer rundt Voss

Uncategorized - by Frode Oldervoll, 29. January 2008 0:43

(trykk på bilder for å se større utgaver)

Tur 1: Lønahorgi

Start: Bavallen
Tid: 7 t tur/retur
Høyde: 340-1410 moh
Lengde: 14 km
Turkart: Stølsheimen-Nærøyfjorden

tour1_1_large.jpg tour1_2_large.jpg
tour1_3_large.jpg
tour1_4_large.jpg

Turen starter i Bavallen, skisenteret på Voss, ca. 5 km fra Vossevangen. En starter på anleggsveien som går fra p-plassen på nordsiden av sletten til hoppbakken. Så går en under skiheisen og krysser nedfartsløypene. Det er merket T-merkt sti, og han tar av fra anleggsveien første gang etter ca. 10 min. En kommer flere ganger inn på anleggsveien på turen oppover. Ved ca. 1090 moh. passerer en Kvilehytta, og siste del av turen opp til tårnet er merket med høye jernstenger. Utsikten fra Lønahorgi, 1410 moh, er vid, en kan se Jostedalsbreen, Hurrungane og Hårteigen på godværsdager. Om sommeren går en delvis på anleggsvei og delvis på merket sti på veien til toppen.

Tur 2: Bakkanosi (med utsikt over Nærøyfjorden)

Start: Jordalen
Tid: 8 t tur/retur
Høyde: 580-1398 moh
Lengde: 20 km
Turkart: Raundalen og Flåmsdalen, Stølsheimen- Nærøyfjorden og Nærøyfjorden

tour2_1_large.jpg
tour2_2_large.jpg tour2_3_large.jpg
tour2_4_large.jpg tour2_5_large.jpg

Ingen andre steder kan en få bedre utsyn over Nærøyfjorden enn fra Bakkanosi. Turen starter i Jordalen. Dit tar en seg ved å ta av fra E16 omtrent på fylkesgrensen mellom Hordaland og Sogn & Fjordane. Kjøreturen opp Jordalen er en opplevelse i seg selv, med det trange Jordalsjuvet ned på høyre side. En får flere glimt av juvet gjennom de smale tunnelene opp dalen. Når en kommer opp til Jordalen, åpner dalen seg. Dalen er brei og grøderik. På flaten , ca. 800 m etter skolehuset, starter den gamle traktorveien til Slettedalen. Oppe i dalen kommer en inn på den nye veien som går frem til stølene. Videre innover er det først litt , som etter hvert blir mindre tydelig. En følger dyretrakk, først på venstre side av elven og deretter på høyre side. Elven er liten og lett å krysse, og en følger langs elven opp til Slettedalstjørni. På slutten er det en del stein, så en bør regne litt ekstra tid. Det beste og mest dramatiske utsynet er nordøst fir toppunktet. Der kan en sitte og se rett ned på verdens flotteste fjord!

Tur 3: Raundalsryggen

Start: Voll i Raundalen
Tid: 10 t tur/retur
Høyde: 520-1576-1548-1496-400 moh
Lengde: 23 km
Turkart: Stølsheimen-Nærøyfjorden

tour3_1_large.jpg tour3_2_large.jpg
tour3_3_large.jpg tour3_4_large.jpg

tour3_5_large.jpg

Dette er en lang tur langs en flott fjellrygg, med storfelt utsyn nesten hele veien. Det er en tur til den høyeste toppen i både Voss og Granvin, Olsskavlen, 1576 moh. Turen som her er omtalt har start og slutt i Raundalen. Slik kan en lett bruke toget for å komme seg tilbake til samme utgangspunkt. Det er også mulig å ha andre start og stopp steder enn de som beskrevet her.

Start fra Voll, som er et stoppested på Bergensbanen, ca. 23 km opp Raundalen fra Vossevangen. Det er en liten parkeringsplass ved vegen her og en går på tydelig sti ned til broen over Raundalselvi. Ved første stidelet tar en til høyre. Stien går gjennom skog- og myrterreng, og en tar til venstre der stien deler seg igjen og går opp til stølen Vollbotn som ligger på omtrent 760 moh. Stølsvollen ligger fint til og egner seg godt til rasteplass før turen går videre. En må da finne broen over elven vest for stølen for å holde frem videre oppover. Broen går over elven bak den første hytten på høyre hånd. Videre på utydelig sti i lyng og småskog oppover lien. En kan ta retning mot en stor, firkantet stein på Tungefjellet. Videre opp mot toppen kan en følge ryggen på venstre side eller gå på snøflekkene.

På toppen av Olsskavlen, er det fremdeles en del høydemeter opp og ned på toppene utover ryggen. For å komme til Seldalsnuten, må en først mer enn 200 høydemeter ned. Ruten er logisk, ut og ned ryggen i vest-nordvestlig retning, ganske bratt. Oppstigningen til Seldalsnuten er omtrent like bratt som nedstigningen, og en følger ryggen her også. På Seldalsnuten, 1548 moh, ser en bratt ned i Trollabotnen dersom en går litt mot høyre på veien vestover og så mot nord. Her er det en liten nedstigning, samtidig som en ser rett imot den bratte ryggen som fører videre til platået der Skipadalsnuten ligger. Oppstigningen her er bratt, men dersom en holder til høyre, finner en en grei rute opp. Vel oppe er det omtrent 2 km ganske flatt til Skipadalsnuten, 1496 moh. Siste store ned-og-opp er den tyngste. Her går det 250 høydemeter ned på en ganske bratt rygg, men det er likevel lett å finne veien. De drøye 200 høydemeterne opp til siste toppen, Hondalsnuten, 1461 moh., blir fordelte over omtrent 1,5 km og er derfor ikke bratte. Fra toppen kan en se inn over orienteringsterrenget dag 3 og 4. Hondalsnuten er siste toppen, og nå er det bare nedoverbakke igjen. En går nordvestover ca. 1 km før en svinger av og slepper seg ned i nord og nordøstlig retning ned lien til stølen Bjørnset. Herfra er det sti ned skogsveien, som en kan følge hele veien ned til Skiple.

Alle bilder er tatt av Svein Ulvund, se Voss Now og tekst er hentet fra boken “Rudsengen, A. & Loftesnes F. Oppturer i Hordaland. Førde: Selja Forlag/Bergen Turlag 2007″.

Mer informasjon (engelsk):

Utsikt fra kartet for dag 3&4

News - by Jan Kocbach, 10. July 2007 8:00

Dette er utsikten fra omtrent midt på kartet for dag 3 og 4 i retning sør. Ta deg en tur til Nordvestgaloppen og Bulko neste sommer du også - og nyt den samme utsikter, og det flotte terrenget!
DSC_2822_s.jpg

Sommer på Voss!

News - by Jan Kocbach, 11. June 2007 22:36

Sommeren på Voss er fantastisk når været viser seg fra sin beste side slik det har gjort den siste uken. Årets første tropedag i Norge (over 30 grader) hadde Voss denne uken - og da tok vi også dette bildet mot terrenget for de to første dagene.