Deltaker på Nordvestgaloppen: Jane Rowlands

Uncategorized - by Frode Oldervoll, 21. July 2008 6:00

Jane Rowlands

Navn

Jane Rowlands

Klubb

Foothills Wanderers Orienteering Club

Nasjon

Canada

Klasse

D50

Deltar på NVG

For første gang

Ambisjoner

Håper på noen gode løp, og noen smarte veivalg, med så få feil som mulig.

Ser mest frem til

Jeg ser frem til noen flotte løyper og det å løpe på kart som jeg aldri har sett før. Terrenget er annerledes fra det vi har I vestre del av Canada og jeg håper jeg slipper å være redd for bjørner.. Jeg gleder meg til å besøke Vestlandet, menneskene og stedene og jeg kommer til å gå turer i fjellene. Det er også et strikkemuseum jeg har lyst å besøke.

Samlingsplass dag 3 og 4

Uncategorized - by Frode Oldervoll, 20. July 2008 20:26

Deltaker på Nordvestgaloppen: Mikiko Minagawa

Uncategorized - by Frode Oldervoll, 19. July 2008 6:00

Mikiko Minagawa

Navn

Mikiko Minagawa

Klubb

Michi no kai

Nasjon

Japan

Klasse

D21AL

Deltar på NVG

For første gang

Ambisjoner

Å løpe fort og jeg liker å løpe i skogen

Ser mest frem til

Jeg har hørt at Nordvestgaloppen er teknisk krevende. Jeg forventer å forbedre min o-teknikk. Voss har en nydelig utsikt. Ved å delta får jeg mulighet til å nyte skog og natur.

Deltaker på Nordvestgaloppen: Hugh Moore

Uncategorized - by Frode Oldervoll, 17. July 2008 6:00

Hugh Moore

Navn

Hugh Moore

Klubb

Red Roos

Nasjon

Australia

Klasse

H60

Deltar på NVG

For første gang.

Ambisjoner

Jeg ser frem til å løpe i det norske terrenget og ta revansj for min dårlige innsats i veteran-VM i Halden i 2003.

Ser mest frem til

Jeg besøkte Norge for første gang i 1968, og var så vidt innom i 1975, men det var før jeg begynte å løpe orientering. Jeg begynte å løpe i 1983, og har siden vært hektet. Først etter 2001 hadde jeg mulighet til å reise igjen, og jeg håper virkelig å komme tilbake til Norge for å løpe orientering igjen.

Informasjon - PM

Uncategorized - by Frode Oldervoll, 16. July 2008 23:57

Adkomst/parkering

O-camp på Palmafossen, sør for Voss sentrum, retning Granvin. Løpskontor på Palmafossen skule.

Dag 1 og 2 er det samlingsplass på Ukvitne ca 16 km vest for Voss sentrum.

Parkering på skogsbilvei, 5-20 min å gå til samlingsplass. Egen bussparkering 10 min fra samlingsplass.

Dag 3 og 4 er det samlingsplass på Stuaset, Bulko, ca 17 km sørøst for Voss langs riksvei 13. 20-25 min å gå til samlingsplass. Busser kan ikke kjøre opp de siste 5 km opp til parkeringsplassen, og må parkere v/avkjørsel fra riksvei 13. Transport siste stykke kan organiseres.

Det er merket fra o-camp alle dagene. Begrenset med parkering, så fyll opp bilene!

Parkeringsavgift kr 30 per dag, eller kr 100 for alle dagene. Parkeringskort kan kjøpes på løpskontoret og de to første dagene ved parkering. Det er merket med grønne merkebånd fra parkering til samlingsplass.

Forberedelser til start

Hver klubb får utdelt lagspose ved frammøte. Denne hentes på løpskontor eller på samlingsplass før første start. Startnummer, brikkelapper for back-up m.m. for alle løpene er delt ut i lagsposene. Løperne er selv ansvarlig for å få på back-up lapp til de forskjellige løpene, og ha med brikke og startnummer til start. Samme startnummer skal benyttes på alle løpene.

NB! Kart for klassene som løper løype 10, 11 og 12 er lagt inn i lagsposen. For dag 2, 3 og 4 skal klubbene hente kartene på løpskontoret (på samlingsplass) i god tid før start. Den enkelte løper må ta disse med til start.

Konkurransene

 • Dag 1: 30. juli - Ukvitne - første start 17:00
 • Dag 2: 31. juli - Ukvitne - første start 17:00
 • Dag 3: 2. august - Stuaset - første start 11:00
 • Dag 4: 3. august - Stuaset - første start 10:00

I klassen N-Åpen er første start mulig fra 1 time før første start i øvrige klasser.

Start

 • Dag 1:
  Løype 1-12: 20 minutter å gå til start (Start 1)
 • Dag 2:
  Løype 1-9, 25-30 min å gå til start i motbakke (Start 1)
  Løype 10-12: 5 min til start (Start 2)
 • Dag 3:
  Løype 1-8, 20 min i motbakke til start (Start 1)
  Løype 9-12: 5 min å gå til start (Start 2)
 • Dag 4:
  Løype 1-12 : 15 minutter å gå i motbakke til start (Start 1)

Det er merket med blå og hvite merkebånd til start 1, og blå merkebånd til start 2.

Småtroll på samlingsplass alle dager, fri starttid i løype 11 og 12.

Startprosedyre
 • i. 4 min. før start inn i stor bås (oppropstid).
 • ii. 3 min. før start sjekk av brikke og starttid mot tartlister.
 • iii.2 min. før start utlevering av løse postbeskrivelser
 • iv. 1 min. før start oppstilling ved karteske/nullbrikke.
 • v. Starten foregår. Kart tas og brikken starter. Løper er i gang

For sent startende: Deltakere som kommer for sent til oppsatt starttid, henvender seg til egen sluse merket “Sein start”. Funksjonærene finner en ledig starttid for løperen. Vær oppmerksom på at løpstiden blir tatt fra det tidspunktet som er satt i startlisten.

Direkteløyper

Løperne må først registrere seg på løpskontoret på samlingsplass. Løperne starter i samme startbås som:”For seint til start”.

Kart og terreng

Dag 1 og 2

Målestokk 1:10.000. Terrenget er 200-300 moh og er småkupert i hellende terreng med flate partier. Hovedsakelig høy gran- og furuskog med innslag av noe bjørkeskog. Terrenget har mange store, åpne og lettløpte myrer, stup og skrenter. Høy granskog med brukbar løpbarhet er fargelagt med den lyseste grønnfargen (IOF406). 80-90% av fargelegging med denne løpbarheten, er av denne type skog, og har således rimelig god løpbarhet. Synfart og rentegnet 2007, resynfart 2008.

Enkelt strekk er merket i N-løypene, noen steder er det retningsmerket på deler av strekket, dette er markert på postbeskrivelse og på kart.

En del stigning for løype 10-12 i starten på dag 2.

Løypelegger dag 1: Vemund Hansen, løypelegger dag 2: Jørn Torgersen, kontrollør Jørn Ove Woldsdal.

Dag 3 og 4

Målestokk 1:10.000, synfart og rentegnet 2007/2008. Brunt kryss på kartet er maurtue. Disse forekommer som postdetaljer. Symbolet kraftledning blir også brukt til å markere en løypestreng. Denne går høyt, og den kan være vanskelig å se enkelte steder. Terrenget ligger 450-650 moh. Det er variert terreng med lettløpte myrer, furuskog med lite undervegetasjon og en del skråli. Moderat kupering. Dag 4 går løypene tildels gjennom et hytteområde. Vis hensyn og ikke løp over hyttetunene. Løype 1 – 9 passerer en bred elv på et obligatorisk passeringsted der det er bygget en provisorisk bro. Passeringsstedet er merket på kartet. Vær forsiktig ved elvepasseringen.

Løypelegger: Trond Døskeland, kontrollør: Jan R. Lien.

Postbeskrivelse

Er trykt på kartet (IOF-symbol, i tillegg norsk tekst for alle N-løyper.)
Selvbetjening av løse postbeskrivelser: 2 minutter før starttid i løype 1-7.
Det er enkelte steder tett med poster i terrenget, så sjekk kodene nøye.

Klasser og Løyper

Løype Dag 1 Melllom Dag 2 Lang Dag 3 Lang Dag 4 Mellom Nivå Klasser damer Klasser menn Direkte påmelding
1 4,0 km 9,2 km 7,6 km 5,0 km A   H21AL  
2 3,8 km 7,5 km 6,7 km 4,5 km A   H19-20, H35AL Lang
3 3,5 km 6,3 km 5,6 km 4,0 km A D21AL H17-18, H21AK, H40  
4 3,2 km 5,4km 5,0 km 3,7 km A D17-18,D19-20 H15-16, H45  
5 3,0 km 4,7 km 4,2 km 3,6 km A D15-16, D21AK, D35, D40 H17AK, H35AK, H50  
6 2,8 km 3,8 km 3,8 km 3,0 km A D45, D50 H55, H60  
7 2,7km 3,6 km 3,3 km 2,7 km B D13-14 H13-14 Mellom
8 2,4 km 2,8 km 2,8 km 2,6 km A D55, D60, D65, D70, D80 H65, H70, H75, H80  
9 2,5 km 3,0 km 3,5 km 2,4 km C D17C H17C Kort
10 1,8 km 2,5 km 2,6 km 2,0 km C D-10, D11-12, D13-16C H-10, H11-12, H13-16C  
11 1,6 km 1,9 km 1,9 km 1,9 km N D11-12N, D13-16N, D17N H11-12N, H13-16N, H17N Nybegynner
12 1,2 km 1,3 km 1,5 km 1,9 km N N-åpen N-åpen Nybegynner

Det er startpost dag 1 og 2.

Dag 2: Løype 1,2,4 og 5 har en sommerfuglvinge på dag 2. Løperne skal innom samme post 2 ganger. Det MÅ stemples på denne posten begge ganger, ellers medfører det disk.

Småtroll og barneparkering alle dager fra 1 time før første start.

Fri starttid i løype 11 og 12.

Mål

Målgang

Løperen passerer mål og stempler på målenheten. Løperen går videre gjennom målområdet hvor brikken leses av. Til slutt får løperen strekktider.

Brutt løp

Passer fortrinnsvis gjennom mål som normalt for registrering av brikke. Dersom dette ikke blir gjort, må løperen eller lagsleder snarest ta kontakt med løpskontoret for avlesing av brikken, og for å registrere at løperen er kommet til rette. Lagsleder er ansvarlig for at alle klubbens løpere registrerer seg i mål.

Diskvalifikasjon /klager

Dersom det ved avlesning av brikke ved målgang er avvik i forhold til riktige postpasseringer, vil løperen bli diskvalifisert. Dersom løperen er uenig i diskvalifikasjonen, må løperen/lagleder henvende seg til løpskontoret. Hvis løperen er uenig i utfallet av klagebehandlingen, må formell protest leveres juryen.

Sportslig opptreden

NOFs konkurranseregler for sportslig opptreden gjelder. Løpskartene samles ikke inn etter målgang. Vi oppfordrer deg til å følge konkurransereglene: En deltaker som har avsluttet løpet, får ikke gi opplysninger om terreng, kart eller løyper til deltaker som ikke har avsluttet sitt løp. Vi vil også minne om at det før start er forbudt å skaffe seg opplysninger fra deltagere som allerede har gjennomført sitt løp. Det betyr i praksis at det er forbudt å se på kartet eller ta til seg informasjon fra tidligere startende.

Unntak: Man har anledning til å være ledsager for deltagere i N-klassene.

Respekter forbudt område, merket med bånd i terrenget, eller skravert på løpskartet. Det kan være husdyr på beite i området, så vis aktsomhet. Meld fra på løpskontoret dersom du har observert dyr som trenger tilsyn.

Løperdrikke

Løperdrikke i mål alle dager.

Førstehjelp og lege

Det er førstehjelp tilgjengelig på begge samlingsplassene. Ta kontakt med løpskontoret ved behov for assistanse.

Toalett og garderobe

Det er WC ved samlingsplass alle dager, ingen garderobelokaliteter.

Tidtaking

Nordvestgaloppen bruker elektronisk tidtaking, type EMIT. Alle skal bruke samme startnummer og samme brikke hver dag. Leiebrikker skal leveres inn etter siste dag. Noen poster kan ha en annen kode enn postens EMIT-kode. Det betyr at EMIT-brikker med display kan vise en annen kode enn postens kodesiffer. Deltakere som løper med feil brikke vil bli diskvalifisert.

NB! Ureturnerte leiebrikker MÅ betales med kroner 500,-.

Resultatservice

Resultater vil bli slått opp fortløpende på resultattavlen på arena og ved løpskontoret. De vil også fortløpende bli lagt ut på internett: www.nordvestgaloppen.no.

I klassene N-åpen, D/H-10 får løperne tid, men blir ikke rangert. Komplette resultatlister vil bli slått opp på løpskontoret og på løpet neste dag.

Premiering

Premier til alle fullførte til og med 12 år på hvert løp og sammenlagt.
1/3 av løperne i klasser 13-16 år på hvert løp og sammenlagt.
Fra og med 17 år premieres vinnerne alle dager, sammenlagt premieres 1/8.
For klasser til og med 12 år er det premiering umiddelbart etter løpet.
For øvrige klasser er det premieutdeling på Palmafossen skule kl 21.00 på dag 1, 2 og 3.
På dag 4 er det premieutdeling på arena Stuaset like etter løpet.

Poengberegning

1000 poeng til vinneren. Ett poeng i fratrekk pr. påbegynte 3 sekund etter vinneren.

Salg og matvarer

Sport8 har salg av sportsartikler på samlingsplass alle dager.

Salg av varm og kald mat og drikke på samlingsplass alle dager.

Barneparkering

Barneparkering er åpen hver dag fra 1 time før første start og stenger 2 timer etter siste start. Barneparkeringen er tilbud mens foreldrene er ute i løypen og vi ber om at foreldrene henter barna straks de er kommet i mål.

Småtroll

Det blir småtroll-løyper hver dag. Start og mål direkte på samlingsplass. Vi oppfordrer voksne om følge barnet rundt løypen. Kr. 25 per dag. Premiering ved innkomst. Småtolløypen er merket med gule merkebånd.

Organisasjon

Deltaker på Nordvestgaloppen: Jonas Gjesdal

Uncategorized - by Frode Oldervoll, 15. July 2008 6:00

Jonas Gjesdal

Navn

Jonas Gjesdal

Klubb

Varegg

Nasjon

Norge

Klasse

H11-12

Deltar på NVG

For andre gang.

Ambisjoner

Komme blant topp tre.

Ser mest frem til

Løpe mot ukjente konkurrenter.

Deltaker på Nordvestgaloppen: Dario Caccamisi

Uncategorized - by Frode Oldervoll, 13. July 2008 6:00

Dario Caccamisi

Navn

Dario Caccamisi

Klubb

CUS PARMA

Nasjon

Italia

Klasse

H50

Deltar på NVG

For første gang

Ambisjoner

Oppnå en god plassering i klassen min.

Ser mest frem til

Å oppleve naturen i Norge og komme i kontakt med lokale orienteringsløpere for videre kontakt.

Deltaker på Nordvestgaloppen: Jan Hochuli

Uncategorized - by Frode Oldervoll, 11. July 2008 6:00

Jan Hochuli

Navn

Jan Hochuli

Klubb

OLG Goldau

Nasjon

Sveits

Klasse

H13-14

Deltar på NVG

For første gang

Ambisjoner

Unngå bomming, gjøregode konkurranser og finne alle postene.

Ser mest frem til

Å ha det moro, møte mange forskjellige mennesker og nyte landskapet.

Deltaker på Nordvestgaloppen: Anders Bø

News - by Frode Oldervoll, 9. July 2008 6:00

Anders Bø

Navn

Anders Bø

Klubb

Voss IL

Nasjon

Norge

Klasse

H13-16C

Deltar på NVG

For første gang.

Ambisjoner

Eg satsar på å koma på ei bra plassering på alle løpa. Vert førnøygd viss eg kjem mellom den fyrste tredjedelen av dei startande i klassa mi.

Ser mest frem til

Eg ser mest fram til å i det heile tatt få vera med på eit så stort arrangement som Nordvestgaloppen, og ellers å få ein god del konkurranse som eg ikkje har så mykje av til vanleg. Gler meg VELDIG!

Deltaker på Nordvestgaloppen: Quentin Gillet

News - by Frode Oldervoll, 7. July 2008 6:00

Quentin Gillet

Navn

Quentin Gillet

Klubb

CO Liège

Nasjon

Belgia

Klasse

H21AL

Deltar på NVG

For første gang.

Ambisjoner

Dette blir mitt første løp i skandinavisk terreng. Mine ambisjoner er å forstå kartet, finne alle postene og få en anstendig plassering!

Ser mest frem til

Jeg ser mest frem til å oppleve det nydelige landskapet i Norge, og nyte den berømte, norske livsstilen, langt vekk fra Sentral-Europa.

« Previous PageNext Page »