Resultater dag 2 klare: Sol og glede!

News - by Frode Oldervoll, 31. July 2008 20:58

Resultater fra det andre løpet i Nordvestgaloppen er klare. Du finner dem under Løpene i menyen over.

I dag viste været seg fra en langt bedre side enn i går - og alle så ut til å kose seg skikkelig i finværet. Langløypene var tøffe - så det skal bli godt med en “hviledag” - der de fleste nok begir seg opp på en fjelltopp…

Informasjon - PM

Uncategorized - by Frode Oldervoll, 16. July 2008 23:57

Adkomst/parkering

O-camp på Palmafossen, sør for Voss sentrum, retning Granvin. Løpskontor på Palmafossen skule.

Dag 1 og 2 er det samlingsplass på Ukvitne ca 16 km vest for Voss sentrum.

Parkering på skogsbilvei, 5-20 min å gå til samlingsplass. Egen bussparkering 10 min fra samlingsplass.

Dag 3 og 4 er det samlingsplass på Stuaset, Bulko, ca 17 km sørøst for Voss langs riksvei 13. 20-25 min å gå til samlingsplass. Busser kan ikke kjøre opp de siste 5 km opp til parkeringsplassen, og må parkere v/avkjørsel fra riksvei 13. Transport siste stykke kan organiseres.

Det er merket fra o-camp alle dagene. Begrenset med parkering, så fyll opp bilene!

Parkeringsavgift kr 30 per dag, eller kr 100 for alle dagene. Parkeringskort kan kjøpes på løpskontoret og de to første dagene ved parkering. Det er merket med grønne merkebånd fra parkering til samlingsplass.

Forberedelser til start

Hver klubb får utdelt lagspose ved frammøte. Denne hentes på løpskontor eller på samlingsplass før første start. Startnummer, brikkelapper for back-up m.m. for alle løpene er delt ut i lagsposene. Løperne er selv ansvarlig for å få på back-up lapp til de forskjellige løpene, og ha med brikke og startnummer til start. Samme startnummer skal benyttes på alle løpene.

NB! Kart for klassene som løper løype 10, 11 og 12 er lagt inn i lagsposen. For dag 2, 3 og 4 skal klubbene hente kartene på løpskontoret (på samlingsplass) i god tid før start. Den enkelte løper må ta disse med til start.

Konkurransene

 • Dag 1: 30. juli - Ukvitne - første start 17:00
 • Dag 2: 31. juli - Ukvitne - første start 17:00
 • Dag 3: 2. august - Stuaset - første start 11:00
 • Dag 4: 3. august - Stuaset - første start 10:00

I klassen N-Åpen er første start mulig fra 1 time før første start i øvrige klasser.

Start

 • Dag 1:
  Løype 1-12: 20 minutter å gå til start (Start 1)
 • Dag 2:
  Løype 1-9, 25-30 min å gå til start i motbakke (Start 1)
  Løype 10-12: 5 min til start (Start 2)
 • Dag 3:
  Løype 1-8, 20 min i motbakke til start (Start 1)
  Løype 9-12: 5 min å gå til start (Start 2)
 • Dag 4:
  Løype 1-12 : 15 minutter å gå i motbakke til start (Start 1)

Det er merket med blå og hvite merkebånd til start 1, og blå merkebånd til start 2.

Småtroll på samlingsplass alle dager, fri starttid i løype 11 og 12.

Startprosedyre
 • i. 4 min. før start inn i stor bås (oppropstid).
 • ii. 3 min. før start sjekk av brikke og starttid mot tartlister.
 • iii.2 min. før start utlevering av løse postbeskrivelser
 • iv. 1 min. før start oppstilling ved karteske/nullbrikke.
 • v. Starten foregår. Kart tas og brikken starter. Løper er i gang

For sent startende: Deltakere som kommer for sent til oppsatt starttid, henvender seg til egen sluse merket “Sein start”. Funksjonærene finner en ledig starttid for løperen. Vær oppmerksom på at løpstiden blir tatt fra det tidspunktet som er satt i startlisten.

Direkteløyper

Løperne må først registrere seg på løpskontoret på samlingsplass. Løperne starter i samme startbås som:”For seint til start”.

Kart og terreng

Dag 1 og 2

Målestokk 1:10.000. Terrenget er 200-300 moh og er småkupert i hellende terreng med flate partier. Hovedsakelig høy gran- og furuskog med innslag av noe bjørkeskog. Terrenget har mange store, åpne og lettløpte myrer, stup og skrenter. Høy granskog med brukbar løpbarhet er fargelagt med den lyseste grønnfargen (IOF406). 80-90% av fargelegging med denne løpbarheten, er av denne type skog, og har således rimelig god løpbarhet. Synfart og rentegnet 2007, resynfart 2008.

Enkelt strekk er merket i N-løypene, noen steder er det retningsmerket på deler av strekket, dette er markert på postbeskrivelse og på kart.

En del stigning for løype 10-12 i starten på dag 2.

Løypelegger dag 1: Vemund Hansen, løypelegger dag 2: Jørn Torgersen, kontrollør Jørn Ove Woldsdal.

Dag 3 og 4

Målestokk 1:10.000, synfart og rentegnet 2007/2008. Brunt kryss på kartet er maurtue. Disse forekommer som postdetaljer. Symbolet kraftledning blir også brukt til å markere en løypestreng. Denne går høyt, og den kan være vanskelig å se enkelte steder. Terrenget ligger 450-650 moh. Det er variert terreng med lettløpte myrer, furuskog med lite undervegetasjon og en del skråli. Moderat kupering. Dag 4 går løypene tildels gjennom et hytteområde. Vis hensyn og ikke løp over hyttetunene. Løype 1 – 9 passerer en bred elv på et obligatorisk passeringsted der det er bygget en provisorisk bro. Passeringsstedet er merket på kartet. Vær forsiktig ved elvepasseringen.

Løypelegger: Trond Døskeland, kontrollør: Jan R. Lien.

Postbeskrivelse

Er trykt på kartet (IOF-symbol, i tillegg norsk tekst for alle N-løyper.)
Selvbetjening av løse postbeskrivelser: 2 minutter før starttid i løype 1-7.
Det er enkelte steder tett med poster i terrenget, så sjekk kodene nøye.

Klasser og Løyper

Løype Dag 1 Melllom Dag 2 Lang Dag 3 Lang Dag 4 Mellom Nivå Klasser damer Klasser menn Direkte påmelding
1 4,0 km 9,2 km 7,6 km 5,0 km A   H21AL  
2 3,8 km 7,5 km 6,7 km 4,5 km A   H19-20, H35AL Lang
3 3,5 km 6,3 km 5,6 km 4,0 km A D21AL H17-18, H21AK, H40  
4 3,2 km 5,4km 5,0 km 3,7 km A D17-18,D19-20 H15-16, H45  
5 3,0 km 4,7 km 4,2 km 3,6 km A D15-16, D21AK, D35, D40 H17AK, H35AK, H50  
6 2,8 km 3,8 km 3,8 km 3,0 km A D45, D50 H55, H60  
7 2,7km 3,6 km 3,3 km 2,7 km B D13-14 H13-14 Mellom
8 2,4 km 2,8 km 2,8 km 2,6 km A D55, D60, D65, D70, D80 H65, H70, H75, H80  
9 2,5 km 3,0 km 3,5 km 2,4 km C D17C H17C Kort
10 1,8 km 2,5 km 2,6 km 2,0 km C D-10, D11-12, D13-16C H-10, H11-12, H13-16C  
11 1,6 km 1,9 km 1,9 km 1,9 km N D11-12N, D13-16N, D17N H11-12N, H13-16N, H17N Nybegynner
12 1,2 km 1,3 km 1,5 km 1,9 km N N-åpen N-åpen Nybegynner

Det er startpost dag 1 og 2.

Dag 2: Løype 1,2,4 og 5 har en sommerfuglvinge på dag 2. Løperne skal innom samme post 2 ganger. Det MÅ stemples på denne posten begge ganger, ellers medfører det disk.

Småtroll og barneparkering alle dager fra 1 time før første start.

Fri starttid i løype 11 og 12.

Mål

Målgang

Løperen passerer mål og stempler på målenheten. Løperen går videre gjennom målområdet hvor brikken leses av. Til slutt får løperen strekktider.

Brutt løp

Passer fortrinnsvis gjennom mål som normalt for registrering av brikke. Dersom dette ikke blir gjort, må løperen eller lagsleder snarest ta kontakt med løpskontoret for avlesing av brikken, og for å registrere at løperen er kommet til rette. Lagsleder er ansvarlig for at alle klubbens løpere registrerer seg i mål.

Diskvalifikasjon /klager

Dersom det ved avlesning av brikke ved målgang er avvik i forhold til riktige postpasseringer, vil løperen bli diskvalifisert. Dersom løperen er uenig i diskvalifikasjonen, må løperen/lagleder henvende seg til løpskontoret. Hvis løperen er uenig i utfallet av klagebehandlingen, må formell protest leveres juryen.

Sportslig opptreden

NOFs konkurranseregler for sportslig opptreden gjelder. Løpskartene samles ikke inn etter målgang. Vi oppfordrer deg til å følge konkurransereglene: En deltaker som har avsluttet løpet, får ikke gi opplysninger om terreng, kart eller løyper til deltaker som ikke har avsluttet sitt løp. Vi vil også minne om at det før start er forbudt å skaffe seg opplysninger fra deltagere som allerede har gjennomført sitt løp. Det betyr i praksis at det er forbudt å se på kartet eller ta til seg informasjon fra tidligere startende.

Unntak: Man har anledning til å være ledsager for deltagere i N-klassene.

Respekter forbudt område, merket med bånd i terrenget, eller skravert på løpskartet. Det kan være husdyr på beite i området, så vis aktsomhet. Meld fra på løpskontoret dersom du har observert dyr som trenger tilsyn.

Løperdrikke

Løperdrikke i mål alle dager.

Førstehjelp og lege

Det er førstehjelp tilgjengelig på begge samlingsplassene. Ta kontakt med løpskontoret ved behov for assistanse.

Toalett og garderobe

Det er WC ved samlingsplass alle dager, ingen garderobelokaliteter.

Tidtaking

Nordvestgaloppen bruker elektronisk tidtaking, type EMIT. Alle skal bruke samme startnummer og samme brikke hver dag. Leiebrikker skal leveres inn etter siste dag. Noen poster kan ha en annen kode enn postens EMIT-kode. Det betyr at EMIT-brikker med display kan vise en annen kode enn postens kodesiffer. Deltakere som løper med feil brikke vil bli diskvalifisert.

NB! Ureturnerte leiebrikker MÅ betales med kroner 500,-.

Resultatservice

Resultater vil bli slått opp fortløpende på resultattavlen på arena og ved løpskontoret. De vil også fortløpende bli lagt ut på internett: www.nordvestgaloppen.no.

I klassene N-åpen, D/H-10 får løperne tid, men blir ikke rangert. Komplette resultatlister vil bli slått opp på løpskontoret og på løpet neste dag.

Premiering

Premier til alle fullførte til og med 12 år på hvert løp og sammenlagt.
1/3 av løperne i klasser 13-16 år på hvert løp og sammenlagt.
Fra og med 17 år premieres vinnerne alle dager, sammenlagt premieres 1/8.
For klasser til og med 12 år er det premiering umiddelbart etter løpet.
For øvrige klasser er det premieutdeling på Palmafossen skule kl 21.00 på dag 1, 2 og 3.
På dag 4 er det premieutdeling på arena Stuaset like etter løpet.

Poengberegning

1000 poeng til vinneren. Ett poeng i fratrekk pr. påbegynte 3 sekund etter vinneren.

Salg og matvarer

Sport8 har salg av sportsartikler på samlingsplass alle dager.

Salg av varm og kald mat og drikke på samlingsplass alle dager.

Barneparkering

Barneparkering er åpen hver dag fra 1 time før første start og stenger 2 timer etter siste start. Barneparkeringen er tilbud mens foreldrene er ute i løypen og vi ber om at foreldrene henter barna straks de er kommet i mål.

Småtroll

Det blir småtroll-løyper hver dag. Start og mål direkte på samlingsplass. Vi oppfordrer voksne om følge barnet rundt løypen. Kr. 25 per dag. Premiering ved innkomst. Småtolløypen er merket med gule merkebånd.

Organisasjon

Tur med stor T

News - by Frode Oldervoll, 5. July 2008 6:01

Norway Active

Benytt fridagen til en rundtur spekket av opplevelser og aktivitet.

STANDARD PAKKE (10 år og flink å sykle)

 • Starter fredag kl 08,30 fra Voss togstasjon
 • Tog fra Voss togstasjon til Myrdal togstasjon
 • Flåmsbanen til Berekvam
 • 11 km sykling Berekvam – Flåm (lett trasé på rallarveien)
 • Fjordsafari i åpen ribb-båt i Aurland og Nærøyfjorden m/lokal guide
 • Buss opp Nord-Europas bratteste bilvei - Stalheimskleiven.
 • Tilbake på Voss Stasjon ca kl 14.15 (ca 6 timer)

Pris alt inkludert: voksen: 1195, barn: 1044,- (tom 15 år)

FULL PAKKE: (ALDERSGRENSE 15 ÅR)

 • Og om du vil kjøre full pakke så gjør du akkurat som på Standardpakke.
 • Men går av bussen på Voss raftingsenter kl 14.15 og spiser en stor BBQ
 • Kl 15.00 kler vi deg opp i fult raftingutstyr og du får noen av verdens beste guider med deg i elven og rafter.
 • Påfølgende dusjing ca 18.15
 • Visning av bilder fra din raftingtur på storskjerm etterpå.
 • Tilbake på Voss stasjon ca 19.10 (10,5 timer)

Pris alt inkludert: Voksen 1995,- 15 års aldersgrense.

Mer info og påmelding

For mer info: www.norwayactive.com

Påmelding: Enten via www.norwayactive.com, bruk kode GALOPPEN, eller på Løpskontoret innen torsdag 31. juli kl. 15.00.

Ledige rom i militærleiren på Bømoen

News - by Frode Oldervoll, 18. June 2008 19:27

Vi har tilgjengelig 8-sengsrom på kaserner på Bømoen. Kort vei fra O-camp på Palmafossen skule og med kart på området, fotballbane og sandvolleyballbane.

Pris pr rom pr natt: 600,-

Det er også mulig å bestille senger enkeltvis, til 100 kroner pr natt. Dyne, pute og sengetøy følger med. Felles dusjanlegg og badstu.

Bestilling av overnatting gjøres ved å sende e-post til info@nordvestgaloppen.no. Husk å gi beskjed om ankomst- og avreisedato.

Bømoen
Bømoen

Profiler på Nordvestgaloppen: Ingunn Fristad

News - by Frode Oldervoll, 15. June 2008 7:00

Ingunn Fristad

Dagens profil er Ingunn Fristad, Askvolljenta som nå løper for Halden SK der hun også har en 50% stilling som markedssjef. Askvoll ligger litt vest for Førde i Sunnfjord, og Ingunn har dermed naturlig nok mange minner fra Nordvestgaloppen.

Når (hvor) deltok du på NV-galoppen første gang?

Det husker jeg ikke engang, for jeg har blitt tatt med på Nordvestgaloppen siden jeg var baby. Fam til jeg var 16 år løp jeg NV-galoppen hver gang det ble arrangert! Etter dette har jeg løpt når det har passet inn blant mesterskap og andre hendelser.

Beste plassering på NV-galoppen?

Nr 1, D21 i 2002

Beste minne fra NV-galoppen?

Det må være det arrangementet, da vi hadde med en stor gruppe finske løpere samt mange andre bekjente “hjem”. Ekte vestlandsterreng, gode løyper, mange deltakere, og strålende vær!

Hvorfor bør o-løpere melde seg på NV-galoppen?

Fordi det er strålende natur (både i og utenfor løypa), krevende og interessant terreng. Voss har i tillegg blitt et merkenavn gjennom diverse idrettsutøvere, og tilbyr mange spennende sommeraktiviteter. For eliteløperne er terrenget også svært relevant for et kommende VM i Trondheim!

Profiler på Nordvestgaloppen: Olav Lundanes

News - by Frode Oldervoll, 11. June 2008 0:09

Olav Lundanes

Vi vil fremover mot galoppens start presentere noen profiler som alle har et forhold til Nordvestgaloppen. Vi har stilt dem fire likelydende spørsmål, og først ut i vår presentasjon er den heteste av dem alle: Olav Lundanes. Med en oppvekst i Ålesund er han nærmest født i Nordvestgalopens kjerneområde, og han har selvsagt deltatt ofte. Olav er juniorverdensmester fra Australia i fjor, og er førsteårs senior i år. Det skal bli spennende å se hva han klarer å prestere i Tsjekkia. EM i Latvia var ingen suksess, men i Tsjekkia er det nye muligheter. Og det beste av alt; Olav kommer til Nordvestgaloppen på Voss. Muligens ikke alle dagene, men som han sier: - Jeg trenger uansett en oppkjøring til NM Ultralang.

Når (hvor) deltok du på NV-galoppen første gang?

Eg har i allefall småtrollkartet frå NVG 1988. Da gjekk to av løpa heilt på heimebane. Trur ikkje eg sprang i vanlig klasse før i Sogndal i 2000.

Beste plassering på NV-galoppen?

1.plass: 2000 (H13-14), 2002 (H15-16) og 2006 (H21AL)

Beste minne fra NV-galoppen?

Beste minnet mitt er nok siste løpet i NVG 2002. Sprang H17 den siste dagen, og løypa var vel 7 km, noko som føltest veldig langt den gongen. Hugsar også at det var ganske varmt og tøff løype. Gjennomførte eit o-teknisk bra løp, og var under 9 min bak vinnaren, som eg trur var Stig Alvestad. Slo også Jørgen Rostrup på eit strekk, så det var totalt sett eit veldig motiverande løp.

Hvorfor bør o-løpere melde seg på NV-galoppen?

Fordi det går i eit fantastisk terreng, som ein ikkje få sprunge i så ofte! Både o-teknisk og fysisk krevende, men også veldig fine omgivelsar.

Bestille busstransport

News - by Frode Oldervoll, 23. April 2008 22:17

Det blir tilbud om busstransport tur/retur mellom stevenesenteret ved Palmafossen skule og samlingsplass på alle løp. Pris kr. 120,- per dag tur/retur. Påmelding kan enten gjøres i påmeldingsskjemaet (de som allerede er påmeldt kan endre påmeldingen), eller ved å sende en e-post til transport@nordvestgaloppen.no.

Påmelding

Uncategorized - by Frode Oldervoll, 22. September 2007 20:24

Online påmelding er stengt. Påmelding til direkteløyper helt frem til løpsstart.

Første frist for påmelding: 1. mars 2008.
Andre frist for påmelding: 1. juni 2008.
Siste ordinære frist for påmelding: 16. juli 2008.
Etteranmelding frem til 29. juli kl. 00:00.
Påmelding direkteløyper helt frem til løpsstart.

Påmeldingsavgifter

Alle beløp er i norske kroner per løper per løp.

Påmelding Før 1. mars 1. mars - 31. mai 1. juni - 16. juli Etter 16. juli
Til og med 16 år 70 80 90 120
Fra og med 17 år 120 140 160 200
Direkteløp       80/140

Utenlandske klubber må betale startkontingent før første start. Kontingenten betales til:

NVG-08 v/TIF Viking
c/o Bjørn Strømme
Lønborglien 193
N-5039 Bergen, Norge
Bank konto: 3624 42 65280
Bank: Sparebanken Vest
IBAN-nr: NO8136244265280
SWIFT-kode: SPAVNOBB

Gebyr betales av sender.

Påmeldingsavgiften faktureres etterskuddsvis til norske klubber.

Ved endring av klasse eller brikkenummer etter 16. juli vil en bli belastet med et endringsgebyr på kr. 50 per person.

EKT

Emit elektroniske kvitterings- og tidtakingssystem vil bli benyttet i alle klasser. Løpere som ikke har oppgitt brikkenummer, vil automatisk bli tildelt leiebrikke. Avgift kr 25,- pr. løp. Deltakerne må løpe med samme brikke på alle løpene. Tap av leiebrikke må erstattes med kr 500. Deltakere som løper med feil brikke vil bli diskvalifisert.

Klasser og løyper

Løype Dag 1 Melllom Dag 2 Lang Dag 3 Lang Dag 4 Mellom Nivå Klasser damer Klasser menn Direkte påmelding
1 4,0 km 9,2 km 7,6 km 5,0 km A   H21AL  
2 3,8 km 7,5 km 6,7 km 4,5 km A   H19-20, H35AL Lang
3 3,5 km 6,3 km 5,6 km 4,0 km A D21AL H17-18, H21AK, H40  
4 3,2 km 5,4km 5,0 km 3,7 km A D17-18,D19-20 H15-16, H45  
5 3,0 km 4,7 km 4,2 km 3,6 km A D15-16, D21AK, D35, D40 H17AK, H35AK, H50  
6 2,8 km 3,8 km 3,8 km 3,0 km A D45, D50 H55, H60  
7 2,7km 3,6 km 3,3 km 2,7 km B D13-14 H13-14 Mellom
8 2,4 km 2,8 km 2,8 km 2,6 km A D55, D60, D65, D70, D80 H65, H70, H75, H80  
9 2,5 km 3,0 km 3,5 km 2,4 km C D17C H17C Kort
10 1,8 km 2,5 km 2,6 km 2,0 km C D-10, D11-12, D13-16C H-10, H11-12, H13-16C  
11 1,6 km 1,9 km 1,9 km 1,9 km N D11-12N, D13-16N, D17N H11-12N, H13-16N, H17N Nybegynner
12 1,2 km 1,3 km 1,5 km 1,9 km N N-åpen N-åpen Nybegynner

Einladung

Uncategorized - by Frode Oldervoll, 27. June 2007 1:00

Die Sportvereine Fana IL, TIF Viking und Voss IL laden zum Nordvestgaloppen 2008 nach Voss, Norwegen ein

Karte und Gelände

Die Karte für die ersten zwei Tage ist vom Gelände Ukvitne, und wurde 2006-2007 neu aufgenommen und gezeichnet. Das Gelände liegt 200-300 Meter über dem Meeresspiegel und ist leicht hügelig und abfallend, mit einigen ebenen Abschnitten. Hauptsächlich Hochwald bestehend aus Fichte und Kiefer, samt Birkenwald. Das Gelände hat eine gute Belaufbarkeit mit offenen Moorgebieten und Abhängen. Die Karte wurde 2007 auch unter den norwegischen Meisterschaften für Veteranen benutzt.

Am dritten und vierten Tag finden die Läufe im Gelände von Bulko statt. Da die Karte ganz neu gezeichnet ist, ist dieses Gelände noch nie zum Orientierungslauf benutzt worden. Das Gelände liegt auf einer Höhe von 400-600 Metern über dem Meeresspiegel, und ist abwechslungsreich mit leicht belaufbaren Moorgebieten, wenig Unterbewuchs und einige steile Abhänge. Etwas hügeliger.

Der Masstab für beide Karten ist 1:10 000.

Zeitplan

Mittwoch, 30. Juli

Zielplatz: Ukvitne gård, Bulken, ca 10 km westlich von Voss
17.00 Uhr: Erster Start Nordvestgaloppen-Mittelstrecke
21.00 Uhr: Siegerehrung Palmafossen skole

Donnerstag, 31. Juli

Zielplatz: Ukvitne gård, Bulken, ca 10 km westlich von Voss
17.00 Uhr: Erster Start Nordvestgaloppen-Langstrecke
21.00 Uhr: Siegerehrung Palmafossen Skole

Freitag, 1. August

Ruhetag. Erkunden Sie die zahlreichen Aktivitätsmöglichkeiten die Voss und Umgebung bieten.
Samstag, 2. August:
Zielplatz: Stuaset, Bulko, 17 km südwestlich von Voss.
11.00 Uhr: Erster Start Nordvestgaloppen-Langstrecke
21.00 Uhr: Siegerehrung Palmafossen skole.

Sonntag, 3. August

10.00 Uhr: Erster Start Nordvestgaloppen-Mittelstrecke
Siegerehrung und Abschlussfeier.

Direktanmeldungen

Es besteht jeden Tag die Möglichkeit sich direkt anzumelden.

Prämierung

Jeder Teilnehmer bis einschliesslich 12 Jahre erhält eine Prämie für jeden vollendeten Lauf und für die Gesamtwertung.
1/3 der Läufer in den Klassen 13-16 Jahren für jeden Lauf und in der Geamtwertung.
Ab 17 Jahren erhalten die Sieger eine Prämie, 1/8 der Läufer in der Geamtwertung.

Anmeldung

Die Anmeldung erfolgt über die Nordvestgaloppen Antragsformular (englisch).

Erste Frist für die Anmeldung: 1. März 2008
Zweite Frist für die Anmeldung: 1. Juni 2008
Letzte reguläre Frist für die Anmeldung: 16. Juli 2008
Nachmeldung: bis zum 29. Juli 2008 00:00.
Direktanmeldungen bis zum Start des jeweiligen Laufes

Anmeldungskosten

Alle Mengen sind im norwegischen kroner je Lauf und Läufer.

Anmeldung Vor dem 1. März 1. März - 31. Mai 1. Juni - 16. Juli Nach dem 16. Juli
Bis einschl. 16 Jahre 70 80 90 120
Ab 17 Jahre 120 140 160 200
Dir. anmeldung       80/140

Ausländische Sportvereine müssen ihr Startgeld vor dem ersten Start bezahlen. Das Startgeld kann folgendermassen bezahlt werden:

NVG-08 v/TIF Viking
c/o Bjørn Strømme
Lønborglien 193
N-5039 Bergen, Norwegen
Bankkonto: 3624 42 65280
Bank: Sparebanken Vest
IBAN-nr: NO8136244265280
SWIFT-code: SPAVNOBB

Eventuelle Gebühren werden vom Einzahler übernommen.

Ändern von Klassen oder EMIT chip nach dem 16. Juli: gebühr NOK 50 pro Person.

EKT

Das elektronische Stempel-und Zeitmesssystem EMIT wird in allen Laufklassen benutzt. Läufer, die keine Chipnummer angegeben haben, bekommen automatisch einen Leihchip gegen eine Gebühr von 25 NOK je Lauf zugewiesen. Die Teilnehmer müssen mit dem gleichen Chip an allen Läufen teilnehmen. Der Verlust eines ev. Leihchips kostet 500 NOK. Teilnehmer, die mit einem anderem als dem angegebenen Chip laufen, werden diqualifiziert.

Klassen und Strecken

Strecke Tag 1 Mittlere Tag 2 Lang Tag 3 Lang Tag 4 Mittlere Niveau Klasse Frauen Klasse Herren Direkt anmeldung
1 4,0 km 9,2 km 7,6 km 5,0 km A   H21AL  
2 3,8 km 7,5 km 6,7 km 4,5 km A   H19-20, H35AL Lang
3 3,5 km 6,3 km 5,6 km 4,0 km A D21AL H17-18, H21AK, H40  
4 3,2 km 5,4 km 5,0 km 3,7 km A D17-18,D19-20 H15-16, H45  
5 3,0 km 4,7 km 4,2 km 3,6 km A D15-16, D21AK, D35, D40 H17AK, H35AK, H50  
6 2,8 km 3,8 km 3,8 km 3,0 km A D45, D50 H55, H60  
7 2,7km 3,6 km 3,3 km 2,7 km B D13-14 H13-14 Mittel
8 2,4 km 2,8 km 2,8 km 2,6 km A D55, D60, D65, D70, D80 H65, H70, H75, H80  
9 2,5 km 3,0 km 3,5 km 2,4 km C D17C H17C Kurz
10 1,8 km 2,5 km 2,6 km 2,0 km C D-10, D11-12, D13-16C H-10, H11-12, H13-16C  
11 1,6 km 1,9 km 1,9 km 1,9 km N D11-12N, D13-16N, D17N H11-12N, H13-16N, H17N Anfänger
12 1,2 km 1,3 km 1,5 km 1,9 km N N-open N-open Anfänger

“Troll-Kurse” für Kinder

“Troll-Kurse”, ist ein Service, für die Kinder, die, zum an den Konkurrenzen teilzunehmen zu jung sind. Die Kurse sind sehr einfach und markiert, damit die Kinder um die Schiene sicher erhalten können. Beginnen Sie und beenden Sie am gleichen Platz. Gebühr: NOK 25 pro Tag zahlte nach Anfang.

Kindergarten

Sie können Ihr Kind lassen gealtert 2 Jahre oder mehr am Childcare Service während Ihres Rennens. Keine Gebühr.

Training

Es besteht die Möglichkeit zum Training in relevantem Gelände ab Freitag, 25. Juli.

Übernachtung

Es besteht die Möglichkeit in Klassenzimmern in der Palmafossen skole für 50 kr pro Nacht zu übernachten. Ansonsten gibt es Möglichkeiten für Wohnmobile und Wohnwägen, sowie zum Zelten bei Bømoen, unweit von Palmafossen. Weitere Überanchtungsmöglichkeiten werden im Laufe des Herbstes angeboten.

Transport

Die Stadt Voss liegt in Hordaland, ca 100 km östlich von Bergen entlang der Europastrasse E6. Die Bergensbahn hält am Bahnhof in Voss, und es gibt allgemein gute Bahn-und Busverbindungen. Der nächste Flughafen liegt in Bergen.

Es wird Busverkehr zwischen dem Veranstaltungszentrum in Palmafossen Schule und das Rennen Arena. Gebühr: NOK 120, - pro Tag (inklusive Transport in beide Richtungen). Registrieren Sie entweder während der Rennen Registrierung (es ist noch möglich, ändern Sie Ihre Registrierung, auch wenn Sie haben sich bereits eingetragen) oder per E-Mail an transport@nordvestgaloppen.no .

Geschäft

Sport8 verkauft orienteering Ausrüstung auf der Arena auf jedem Fall.

Kontaktinformation

Homepage: nordvestgaloppen.no
E-post: info@nordvestgaloppen.no

Overnatting

Uncategorized - by Frode Oldervoll, 27. May 2007 21:09

Det vil bli oppstillingsplasser for bobiler og campingvogner ved Bømoen, ikke langt fra Palmafossen. Her blir det også enkelte teltplasser.

Følgende alternativer til overnatting er nå tilgjengelig:

 • Overnatting i klasserom på Palmafossen skule. Kr 50,- pr natt. Kjøkken ikke tilgjengelig. Felles dusj.
 • Overnatting i tomannsrom, felles sanitæranlegg kr 100,- pr natt.
  INGEN LEDIGE TOMANNSROM.
 • Overnatting i telt. Kr 100,- for hele oppholdet pr telt. Benytter samme sanitæranlegg som tomannsrommene.

Vi har et begrenset antall plasser, så send e-post til info@nordvestgaloppen.no så snart som mulig og sjekk om det er ledige plasser på alternativet du ønsker.

Next Page »